شناسنامه مطلب کیانی زاد
 
نام مطلب کیانی زاد
تماس با من
جنسیت مرد
سن 26
درباره من

کشور ایران  
شهر شاهین شهر

تحصیلات کارشناسی عمران  
شغل دانشجو  
سرگرمی ها کنکاش در مورد رویدادهای سزمین من ایران ...  
علاقه مندی ها